PRESENTACIÓ

Aquesta acció formativa s’emmarca dins del 4t pla d’igualtat de la UPC 2022-2026 i del projecte UPC del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere 2022 que contempla els objectius d’ incentivar el raonament crític de la comunitat UPC des del respecte als drets fonamentals a la igualtat de dones i homes, a la diversitat sexo-afectiva i de gènere, i a la no-discriminació, i l'objectiu de formar i sensibilitzar la comunitat UPC.DESTINATARIS

PDI de la UPC.OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquesta acció formativa és millorar la comunicació igualitària de la UPC.

Com a resultat de l’acció la persona participant podrà:

Conèixer els aspectes principals que caracteritzen una comunicació igualitària.
Adquirir recursos pràctics per reforçar la competència transversal de la perspectiva de gènere a través de la comunicació i una cultura no sexista i igualitària


TEMARI
1. Què és la comunicació igualitària o inclusiva

2. Recomanacions per millorar l‘aplicació tant en les tasques de docència com d’administració i serveis

3. Com aprofundir en un d’aquests àmbits, el llenguatge igualitari o inclusiu

4. Conèixer la Guia per a una Comunicació Igualitària a l’AulaMETODOLOGIA

La formació es realitzarà en línia i comptarà amb l'exposició del professional, acompanyada de material de suport i de material audiovisual. Es buscarà la participació de les persones assistents tant a través de preguntes obertes com de petits exercicis, donant cabuda als dubtes o preguntes concrets que puguin aparèixerBIBLIOGRAFIA
Guia per una comunicació igualitària a l'aula - Reforça la competència transversal de la perspectiva de gènere mitjançant la comunicació i una cultura no sexista i igualitària a l'aula no generin patrons discriminadors o de violència implícita a l'aula.
Guia de butxaca - Recull d'infografies amb 36 recomanacions per una comunicació igualitària a l'aula.


CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.