PRESENTACIÓ

Curs híbrid de 30 hores per a introduir i empoderar els docents d’Educació Infantil i Primària en el món de la robòtica educativa. Una formació real, propera i pràctica on coneixerem recursos més adequats per a les diferents etapes educatives.

Període d’inscripció del 20 de març al 17 d’abril de 2023 ambdós inclososDESTINATARIS

Mestres d'Educacu¡ió Infantil i Primària.OBJECTIUS

1. Empoderar als docents d’Educació Infantil i Primària en l’ús de la robòtica educativa dins l’aula

2. Concretar els recursos i les eines de robòtica en les diferents etapes de l’Educació Infantil i Primària.

3. Crear un espai pràctic, real i de col•laboració conjunta .PLA DE TREBALL

Es desenvolupa en 5 sessions presencials amb suport de 4 sesions telemàtiques síncrones:

La primera sessió presencial es farà dins el marc de l’esdeveniment ROBOLOT 2023 on hi hauran en marxa diverses propostes per a educación infantil i primària a mode d’exemple que es treballaran en directe.

A les tres sessions presencials següents al CESIRE, s’introduiràn nous equips els diversos recursos de robòtica educativa per les etapes d’Educació Infantil i Primària.

Pel que fa l’última sessió presencial, està dissenyada per a treballar en equip i posar en pràctica tot el coneixement compartit durant les sessions prèvies.

Les sessions presencials es complementaran amb sessions telemàtiques síncrones de suportTEMARI

• Coneixerem recursos, eines i programes per a iniciar als infants d’Educació Infantil en el món de la robòtica i també, aprendrem conjuntament els diferents programes i recursos adequats per a l’Educació Primària.

• Canvis en el currículum

• Seqüenciació de recursos i robots: proposta d’equips i activitats en robòtica didàctica a educació infantil

• La robòtica educativa a educació primària: Cicle Inicial. Equips d’ activitats exemple i creació de noves activitats amb robots d’iniciació basades en Code&Mouse

• La Robòtica educativa al cicle mitjà. Equips i activitats exemple i creació de noves activitats basades en reptes . Creació de històries amb Scratch . Activitats amb Edison i Lego

• La Robòtica educativa al Cicle Superior. Plaques de control y programació per blocs.

• Quins robots utilitzen a secundària ? ( visió general)

• Petits projectes de robòtica.METODOLOGIA

Es desenvolupa en 5 sessions presencials, on durant les quatre primeres sessions s’introduirà els diversos recursos de robòtica educativa per les etapes d’Educació Infantil i Primària. Pel que fa l’última sessió presencial, està dissenyada per a treballar en equip i posar en pràctica tot el coneixement compartit durant les sessions prèvies.

30 hores: 15 presencials - 15 telemàtiques i de treball personalcertificació

Requisits de certificació: Lliurament de les activitats d'aprenentatge. Lliurament del projecte final.

Els certificats s’obtindran a través del sistema informàtic de la Generalitat de Catalunya (http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/).