PRESENTACIÓ

Els nostres boscos es recobreixen de bolets a la tardor. El Berguedà és ben conegut per aquest fenomen. Aquest curs pretén introduir coneixements sobre aquest producte que ens ofreix la natura. Es podran explorar els bolets des de diferents punts de vista, com per exemple: el seu reconeixement micològic, la seva bellesa fotogràfica, el seu aprofitament alimentari i el seu risc toxicològic.

Període d’inscripció del 14-09-23 al 12-10-23.DESTINATARIS

Professorat de primària i secundària en general.REQUISITS

EL PREU DEL CURS ÉS DE 45 EUROS.

Després de rebre l'acceptació de la sol·licitud d'inscripció, cal efectuar el pagament al número de compte ES74 2100 0655 74 0200310452, tot indicant "nom i cognoms + EXPLORA bolets"

Heu d’enviar el comprovant de pagament a l’adreça: exploratori@exploratori.orgOBJECTIUS
Proporcionar eines al professorat de primària i secundària, mitjançant les sessions formatives de caire teòrico-pràctic, amb especial èmfasi en les visites.
Facilitar idees per a la realització de Treballs de Recerca de Batxillerat.


PLA DE TREBALL
Sessions presencials:
Dia 21 d’octubre:
• 09:30 a 14:00 h: Visita al Bosc i taller de classificació i identificació de bolets
• 16:00 h a 20:00 h: Presentacions i tallers
Dia 4 de novembre:
• 09:30 a 14:00 h: Visita a empreses alimentàries i Museu De l’Art del bolet
• 16:00 h a 20:00 h: Presentacions i tallers en format virtual
Treball no presencial Del 5-11-23 al 19-11-23:
Treball mitjançant el Campus digital Atenea de la UPC


TEMARI

Aproximació a la Micologia: classificació de bolets

Toxicitat dels bolets

Els bolets com a recurs alimentari i gastronòmic

L'activitat consistirà en 18 h presencials (classes teòriques visites i tallers) i la resta d'hores que es realitzaran a través d'activitats en el campus Atenea de la UPC.

Visites: Boscos rodalies Rasos de Peguera; Museu d’Art del Bolet de Catalunya a Montmajor

Tallers: Classificació i identificació de bolets; Cultiu de boletsMETODOLOGIA
Classes teòriques i Sessions de camp


CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web), a l‘assistència a sessions presencials i a l’avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors.

Els certificats s’obtindran a través del sistema informàtic de la Generalitat de Catalunya (http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/).