DESTINATARIS

3a edició de l'activitat: Gestors de referències (castellà/català) del curs 2023-24

Activitat adreçada a PDI i doctorands de la UPC, que vulguin conèixer el funcionament dels programes gestors de referències

Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi.OBJECTIUS

En acabar el taller, els participants:

Què és un gestor de referències i com utilitzar-lo.
Les avantatges d’utilitzar un programa per a gestionar les referències bibliogràfiques.
Les principals funcionalitats dels programes Zotero, Mendeley i Endnote Online.TEMARI
1. Crear un compte personal i familiaritzar-se amb la interfície de treball.

2. Incorporar referències i documents des de diferents opcions (bases de dades, pàgines web, entrada manual, altres gestors, …).

3. Gestionar i organitzar referències i documents (crear carpetes, eliminar de duplicats, etiquetes, filtres, ...).

4. Lectura i anotació de documents PDF.

5. Inserir citacions i bibliografies en manuscrits en un estil bibliogràfic determinat.

6. Compartir referències i documents amb altres usuaris.METODOLOGIA
L’acció formativa combina l’exposició teòrica sobre els gestors de referències amb la pràctica i la interacció individual amb aquestes.
El material de la sessió estarà disponible a Atenea.
Aquest curs es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi. Forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, que es compon dels cursos següents:

o Eines per organitzar la informació (La teva tesi doctoral 1)

o Recursos i serveis d’informació en... (La teva tesi doctoral 2)

o Gestors de referències (La teva tesi doctoral 3)

o La publicació científica (La teva tesi doctoral 4)

o Visibilitat i impacte de la recerca (La teva tesi doctoral 5)

o Elaboració del manuscrit de la tesi (La teva tesi doctoral 6)

o Ciència Oberta (La teva tesi doctoral 7)

o Gestió de dades de recerca (La teva tesi doctoral 8)

o DRAC (La teva tesi doctoral 9)CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre que s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades.

El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.