DESTINATARIS

3a edició de l’activitat: La teva tesi doctoral 4 (català/castellà) del curs 2023-24

Activitat adreçada a doctorands i PDI de la UPC

Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi.OBJECTIUS

En acabar el taller, els participants podran:

Dissenyar estratègies per publicar
Conèixer en què consisteix l’accés obert i les llicències Creative Commons
Identificar els indicadors d’impacte d’una revista
Millorar la redacció de les parts de la publicació
Descobrir els canvis en la comunicació científicaTEMARI
1. La publicació científica
1.1. Estratègies per publicar
1.2. Propietat intel·lectual i accés obert
1.3. Eines d’anàlisi de l’impacte d’una revista
1.4. Eines i consells per a la selecció de la revista

2. Redacció de l’article
2.1. Parts d’un article
2.2. Com fer un bon abstract i selecció de les paraules clau
2.3. La cover letter
2.4. El peer review
2.5. Proceedings i actes de congressos, posters, llibres...

3. Ciència oberta i comunicació científica
3.1. Gestió de dades de recercaMETODOLOGIA
Taller expositiu on es convidarà a la interacció individual o en grup. Es fomentarà la participació dels assistents, així com la resolució de qualsevol consulta o dubte que tinguin sobre els temes exposats.
El material de la sessió estarà disponible a Atenea.
Aquest curs es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi. Forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, que es compon dels cursos següents:

o Comença la tesi amb bon peu: organitza la informació (La teva tesi doctoral 1)

o Recursos i serveis d’informació en... (La teva tesi doctoral 2)

o Mendeley avançat (La teva tesi doctoral 3)

o La publicació científica (La teva tesi doctoral 4)

o Visibilitat i impacte de la recerca (La teva tesi doctoral 5)

o Elaboració del manuscrit de la tesi (La teva tesi doctoral 6)

o Ciència Oberta (La teva tesi doctoral 7)

o Gestió de dades de recerca (La teva tesi doctoral 8)

o DRAC (La teva tesi doctoral 9)CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre que s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades.

El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.