DESTINATARIS

Activitat adreçada a PDI i doctorands de la UPC

3a edició de l’activitat: La teva tesi doctoral 1 (català/castellà) del curs 2023-24

Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase inicial d’elaboració de la tesi.OBJECTIUS

En acabar el taller, els participants coneixeran:

Diferents eines per organitzar la informació
Estratègies per evitar el plagi i fer un ús ètic de la informació
Què és un gestor de referències
Com gestionar les dades de recerca
Els serveis bibliotecaris per a la recerca


TEMARI
1. Organització de la informació

2. Ús ètic de la informació

3. Gestió de referències bibliogràfiques

4. Gestió de les dades de recerca

5. Serveis per a doctorandsMETODOLOGIA
L’acció formativa combina l’exposició teòrica sobre les fonts d’informació amb la pràctica i la interacció individual amb aquestes.
El material de la sessió estarà disponible a Atenea.
Aquest curs es recomana en una fase inicial d’elaboració de la tesi. Forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, que es compon dels cursos següents:

o Comença la tesi amb bon peu: organitza la informació (La teva tesi doctoral 1)

o Recursos i serveis d’informació en... (La teva tesi doctoral 2)

o Gestió de referències (La teva tesi doctoral 3)

o Publicació científica (La teva tesi doctoral 4)

o Visibilitat i indicadors d' impacte (La teva tesi doctoral 5)

o Elaboració del manuscrit de la tesi (La teva tesi doctoral 6)

o Ciència Oberta (La teva resi doctoral 7)

o Gestió de dades de recerca (La teva tesi doctoral 8)

o DRAC (La teva tesi doctoral 9)CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades.

El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.