DESTINATARIS

Activitat adreçada a PDI i doctorands de la UPC.

3a edició de l’activitat: DRAC per a estudiants de doctorat (català/castellà) del curs 2023-24

Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase inicial de l’elaboració de la tesi doctoral.

Es requereix ordinador portàtil personalOBJECTIUS

En acabar el taller, els participants podran:

Conèixer què és DRAC i el seu funcionament.
Saber què és el DAD.
Donar d’alta activitats curriculars.
Donar d’alta publicacions.
Conèixer els recursos i serveis bàsics oferts per les biblioteques de la UPC.TEMARI
1. Què el DRAC
1.1. Com accedir
1.2. Principals funcionalitats
1.3. Cerca d’activitats acadèmiques
1.4. Suport tècnic

2. 2. Activitats acadèmiques
2.1. Estades de recerca
2.2. Assistència a cursos i/o seminaris
2.3. Impartició de cursos i/o seminaris
2.4. Premis o reconeixements
2.5. Projectes de recerca i patents
2.6. Plans de recerca i Tesis doctorals

3. Què és DAD
3.1. Com accedir
3.2. Materials d’ajut
3.3. Suport tècnic

4. 4. Publicacions
4.1. Articles de revista
4.2. Textos en actes de congrés
4.3. Llibres i capítols de llibre.
4.4. Documents cientifico-tècnics
4.5. Preprints
4.6. Datasets

5. 5. Portal FUTUR: visibilitat de les activitats

6. 6. Bibliotècnica: la Biblioteca Digital de la UPCMETODOLOGIA
L’acció formativa combina l’exposició teòrica amb l’ús de l’aplicatiu i la interacció individual amb aquest. Es fomentarà la participació dels assistents, així com la resolució de qualsevol consulta o dubte que tinguin sobre els temes exposats.
El material de la sessió estarà disponible a Atenea
Es recomana aquest curs en una fase inicial de l’elaboració de la tesi. Forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, que es compon dels cursos següents:

o Comença la tesi amb bon peu: organitza la informació (La teva tesi doctoral 1)

o Recursos i serveis d’informació en... (La teva tesi doctoral 2)

o Gestors de referències (La teva tesi doctoral 3)

o Publicació científica (La teva tesi doctoral 4)

o Visibilitat i indicadors d’impacte (La teva tesi doctoral 5)

o Elaboració del manuscrit de la tesi (La teva tesi doctoral 6)

o Ciència Oberta (La teva tesi doctoral 7)

o Gestió de dades de recerca (La teva tesi doctoral 8)

o DRAC per a estudiants de doctorat (La teva tesi doctoral 9)CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades.

El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.