DESTINATARIS

Activitat adreçada a PDI i doctorands de la UPC.

3a edició de l’activitat: Gestió de dades de recerca (català/castellà) del curs 2023-24

Sessió presencial que requereix portar a la classe ordinador portàtil personal.

Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”.OBJECTIUS

En acabar el taller, els participants podran:

Entendre què vol dir gestionar dades de recerca
Saber què cal fer al treballar amb dades personals o sensibles
Gestionar les dades de recerca recopilades, analitzades o produïdes durant un projecte de recerca o la tesi doctoral
Conèixer els Repositoris de dades de recerca, com CORA.RDR
Redactar un Pla de Gestió de Dades amb l’ajuda de CORA.eiNa DMPTEMARI
1. Gestió de dades de recerca
1.1. Què són les dades d’investigació
1.2. Què és la gestió de les dades i per què és important
1.3. Què son els principis FAIR

2. Ètica i Gestió de dades

3. . Repositoris de dades de recerca. CORA.RDR

4. Pla de gestió de dades
4.1. Què son els Plans de Gestió de Dades (PGD)
4.2. Elaboració d’un PGD amb CORA.eiNa DMPMETODOLOGIA

● L’acció formativa serà eminentment pràctica, amb una introducció teòrica. Es fomentarà la participació dels assistents, així com la resolució de qualsevol consulta o dubte que tinguin sobre els temes exposats.

● El material de la sessió estarà disponible a Atenea.

● Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, que es compon dels cursos següents:

Comença la tesi amb bon peu: organitza la informació (La teva tesi doctoral 1)
Recursos i serveis d’informació en... (La teva tesi doctoral 2)
Gestors de referències (La teva tesi doctoral 3)
Publicació científica (La teva tesi doctoral 4)
Visibilitat i indicadors d’impacte (La teva tesi doctoral 5)
Elaboració del manuscrit de la tesi (La teva tesi doctoral 6)
Ciència Oberta (La teva tesi doctoral 7)
Gestió de dades de recerca (La teva tesi doctoral 8)
DRAC per a doctorands (La teva tesi doctoral 9)CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.