Vull rebre informació de les activitats de l'ICE sobre l'àmbit:
Correu electrònic:

Confirma correu electrònic:

Informació sobre protecció de dades
Responsable
del tractament
Universitat Politècnica de Catalunya
Institut de Ciències de l'Educació
(info.ice@upc.edu)
Dades de contacte del delegat de protecció de dadesUniversitat Politècnica de Catalunya
Finalitat del
tractament
Informar sobre les activitats formatives de l’ICE
F005-Difusió mitjançant llistes de distribució d’activitats d’extensió universitària culturals, artístiques i socials
LegitimacióConsentiment
DestinatarisLes vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal
Drets de les
persones
Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades
Termini de
conservació
Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació
ReclamacióSi no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat