FORMULARI DE SOL·LICITUD (per a totes les activitats excepte pel CAP i CQP)
 
 
Data de la petició: 18/09/2021  
(*) Camps obligatoris  

DADES PERSONALS

DNI/NIE/Passaport*
Nom*
1er Cognom* 2n Cognom*
Telèfon contacte*
Adreça postal*
Codi postal*   Població*  
E-mail*
Confirmar e-mail*
 

DADES DE L'ACTIVITAT

Tipus d'activitat*
Nom de l'activitat*
Nombre d'hores hores
Lloc de realització
Any de realització* Ex: 2008
Observacions
Ha assistit en qualitat de/d' Formador Assistent

DADES DEL DOCUMENT

 
Justificant Certificat (cal abonar una taxa segons normativa vigent)
Enviar per correu postal A recollir a l'ICE en horari d'atenció al públic
    En cas que el sol·licitant no pugui venir, pot fer-ho una altra persona entregant l'autorització de recollida.
Idioma: Català Castellà
   
Informació sobre protecció de dades
Responsable
del tractament
Universitat Politècnica de Catalunya
Institut de Ciències de l'Educació (info.ice@upc.edu)
Dades de contacte
del delegat de
protecció de dades
Universitat Politècnica de Catalunya
Finalitat del
tractament
F03.16 Organització d’activitats formatives de l’ICE
LegitimacióConsentiment
DestinatarisLes vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal
Drets de les
persones
Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades
Termini de
conservació
Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació
ReclamacióSi no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat