Docència 3.0 de matemàtiques (20/06/2016-20/06/2016)


CATALÀ - CASTELLANO - ENGLISH

GENERAL INFORMATION
Activity title: Docència 3.0 de matemàtiques
Type of activity: Jornada Hours: 4
Taught by: MIGUEL RALLO CAPDEVILA ( DMAT, UPC )
ESTRELLA PULIDO CAÑABATE ( UAM - Universidad Autónoma de Madrid )
ANTONIO SUSIN SANCHEZ ( DMAT, UPC )
JORDI SALUDES CLOSA ( Departament de Matemàtiques )
FRANCESC POZO MONTERO ( DMAT, UPC )
JORDI GUÀRDIA RÚBIES ( Departament de Matemàtiques )
TERESA SANCHO VINUESA ( UOC - Universitat Oberta de Catalunya )
Sessions:
Day Hour Classroom
20/06/2016 09:45 h - 12:30 h Sala d'Actes de la FME

Closed enrollment
DETAILED INFORMATION
Print version