Jornada de Docència a la FOOT (Campus de Terrassa) (18/07/2016-18/07/2016)


CATALÀ - CASTELLANO - ENGLISH

GENERAL INFORMATION
Activity title: Jornada de Docència a la FOOT (Campus de Terrassa)
Type of activity: Jornada Hours: 4
Taught by: JOAN GISPETS PARCERISAS ( Departament d'Òptica i Optometria )
MIGUEL VALERO GARCIA ( Departament d'Arquitectura de Computadors )
Sessions:
Day Hour Classroom
18/07/2016 10:00 h - 14:00 h Aula dibuix de la FOOT

Closed enrollment
DETAILED INFORMATION
Print version